Ivetas Krievas fotografijas
fotoik.lv
telefons: +371 29188062
epasts: foto_iveta@inbox.lv
Kontakta telefons: +371 29188062  e_pasts: ivetaspasts@inbox.lv